لیست انواع ارور یخچال پارس + بررسی و آموزش رفع ارور

ارور یخچال پارس با توجه به مدل یخچال بصورت‌های مختلفی رخ می‌دهد در این مقاله سعی شده است تمامی ارور‌های یخچال پارس بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد تا کاربر بتواند از علت ارور و نحوه رفع مشکل ایجاد شده در یخچال مطلع شود. کد ارور و نحوه نمایش آن با توجه به مدل یخچال یا فریزر پارس می‌تواند متفاوت باشد. اما در حالت کلی کد ارور متشکل از یک حرف انگلیسی و یک عدد در کنار آن می‌باشد در ادامه لیست کامل این کد‌ها در اختیار شما قرار داده شده است.

کد ارور  علت
ارور AF یخچال پارس معیوب بودن سنسور محیط
ارور EF یخچال پارس معیوب بودن سنسور داخلی اواپراتور
ارور FF یخچال پارس معیوب بودن سنسور دمای فریزر
ارور FF یخچال نوفراست پارس معیوب بودن سنسور کابین فریزر
ارور (-) یا یخچال پارس خاموش بودن یخچال
ارور HI یخچال پارس بالا بودن دمای داخل کابین یخچال
ارور HI یخچال نوفراست پارس گرم بودن کابین فریزر
ارور DF یخچال پارس معیوب بودن سنسور اواپراتور
ارور LO یخچال پارس پایین بودن بیش از حد دمای فریزر
ارور PC یخچال پارس اتصال کوتاه بودن سنسور کابین فریزر
ارور PO یخچال پارس معیوب بودن سنسور دمای داخل فریزر


ارور AF یخچال پارس

علت
معیوب بودن سنسور محیط
نحوه رفع
از سالم بودن سنسور اندازه‌گیری دمای محیط اطمینان حاصل کنید.

نکات عیب‌یابی و تعمیر کد خطای AF:

 • وظیفه سنسور محیطی ارسال اطلاعات دما به برد الکترونیکی است. زمانیکه اطلاعات ارسال شده توسط این سنسور با داده‌های تعریف شده برای پردازنده برد مغایرت داشته باشد این ارور نمایش داده می‌شود.
 • این ارور بعلت دریافت اطلاعات نادرست، مانند دمای بسیار سرد یا بسیار گرم از سمت سنسور محیط یخچال یا فریزر نمایش داده می‌شود.
 • برای رفع این مشکل در ابتدا سنسور محیط دستگاه را جدا کرده و تست کنید.
 • ترموفیوز و ترمودیسک را بررسی کنید. (آموزش تست ترموفیوز)
 • در صورت جایگزینی سنسور و عدم رفع مشکل، برد دستگاه را تعمیر کنید.


ارور EF یخچال پارس

علت
معیوب بودن سنسور اواپراتور
نحوه رفع
از سالم بودن سنسور اندازه‌گیری دمای اواپراتور اطمینان حاصل کنید.

نکات عیب‌یابی و تعمیر کد خطای EF:

 • وظیفه سنسور اواپراتور ارسال اطلاعات دما به برد الکترونیکی است.
 • در صورت ارسال اطلاعات نادرست به برد کنترل، این ارور نمایش داده می‌شود.
 • در اولین مرحله جهت رفع مشکل، سنسور اواپراتور را جدا کرده و میزان مقاومت الکتریکی آن را با اهم متر اندازه‌گیری کنید.
 • در صورت سالم بودن سنسور اواپراتور پس از تست، برد کنترلی دستگاه را بررسی و تعمیر کنید.


ارور FF یخچال پارس

علت
معیوب بودن سنسور فریزر
نحوه رفع
از سالم بودن سنسور اندازه‌گیری دمای کابین فریزر اطمینان حاصل کنید.

نکات عیب‌یابی و تعمیر کد خطای FF:

 • وظیفه سنسور فریزر ارسال دمای داخل کابین فریزر به برد الکترونیکی است.
 • در صورت ارسال اطلاعات دمایی نادرست به برد کنترل توسط سنسور فریزر، ارور FF نمایش داده می‌شود.
 • در اولین مرحله جهت رفع مشکل، سنسور فریزر را جدا کرده و میزان مقاومت الکتریکی آن را با اهم متر اندازه‌گیری کنید.
 • در صورت سالم بودن سنسور فریزر پس از تست، برد الکترونیکی دستگاه را بررسی و تعمیر کنید.


ارور FF یخچال نوفراست پارس

علت
معیوب بودن سنسور فریزر
نحوه رفع
از سالم بودن سنسور اندازه‌گیری دمای کابین فریزر اطمینان حاصل کنید.

نکات عیب‌یابی و تعمیر کد خطای FF:

 • وظیفه سنسور فریزر ارسال دمای داخل کابین فریزر به برد الکترونیکی است.
 • در صورت ارسال اطلاعات دمایی نادرست به برد کنترل توسط سنسور فریزر، ارور FF نمایش داده می‌شود.
 • در اولین مرحله جهت رفع مشکل، سنسور فریزر را جدا کرده و میزان مقاومت الکتریکی آن را با اهم متر اندازه‌گیری کنید.
 • فریزر نوفراست ترمودیسک و ترموفیوز دارد و ممکن است این ارور ناشی از خرابی این قطعات باشد.
 • ترموفیوز و ترمودیسک را تست کنید. ( آموزش تست ترمودیسک)
 • در صورت سالم بودن سنسور فریزر پس از تست، برد الکترونیکی دستگاه را بررسی و تعمیر کنید.


ارور – یخچال پارس

علت
خاموش بودن یخچال
نحوه رفع
از روشن بودن یخچال و تنظیمات آن اطمینان حاصل کنید.

نکات عیب‌یابی و تعمیر کد خطای ( – ):

 • این ارور در صورت خاموش شدن یخچال از تنظیمات روی برد توسط کاربر نمایش داده می‌شود.
 • در صورت بروز این ارور لامپ داخل کابین یخچال فریزر نیز خاموش می‌شود.
 • برای رفع این ارور، دمای یخچال را مجددا و بدرستی تنظیم نمایید.


ارور HI یخچال پارس

علت
بالا بودن دمای بیش از حد دمای فریزر
نحوه رفع
بررسی عوامل تاثیر گذار در فرآیند برودت.

نکات عیب‌یابی و تعمیر کد خطای HI:

 • در صورت افزایش بیش از حد دمای فریزر ارور HI بر روی نمایشگر نمایان می‌شود.
 • برای رفع این ارور، در ابتدا دمای فریزر را اندازه گیری کنید.
 • اگر دما داخل کابین مناسب بود، سنسور دمای فریزر را تست کنید.
 • از برفک نداشتن فریزر مطمئن شوید.
 • از روشن بودن و عملکرد کمپرسور اطمینان حاصل کنید.
 • مقدار گاز داخل کمپرسور را اندازه‌گیری کنید و در صورت نیاز شارژ گاز انجام دهید.
بررسی کامل انواع ارور یخچال پارس


ارور HI یخچال نوفراست پارس

علت
بالا بودن دمای بیش از حد دمای فریزر
نحوه رفع
بررسی عوامل تاثیر گذار در فرآیند برودت.

نکات عیب‌یابی و تعمیر کد خطای HI یخچال فریزر نوفراست پارس:

 • در صورتی که دمای داخل کابین فریزر بیش‌تر از +24 درجه سلسیوس باشد این ارور نمایش داده می‌شود.
 • برای رفع این ارور، در ابتدا دمای فریزر را اندازه گیری کنید.
 • اگر دما داخل کابین مناسب بود، سنسور دمای فریزر را تست کنید.
 • از باز نماندن و سالم بودن لاستیک درب فریزر پارس مطمئن شوید.
 • از برفک نداشتن فریزر مطمئن شوید.
 • در صورت وجود برفک بر روی اواپراتور، المنت، ترمودیسک و ترموفیوز دستگاه را بررسی کنید.
 • از روشن شدن کمپرسور توسط برد کنترل و عملکرد کمپرسور اطمینان حاصل کنید.
 • مقدار گاز داخل کمپرسور را اندازه‌گیری کنید و در صورت نیاز شارژ گاز یخچال انجام دهید.


ارور DF یخچال پارس

علت
معیوب بودن سنسور اواپراتور
نحوه رفع
تست و جایگزینی سنسور اواپراتور.

نکات عیب‌یابی و تعمیر کد خطای DF یخچال پارس:

 • توجه داشته باشید که این ارور در یخچال فریزر‌های نوفراست (بدون برفک) بروز می‌دهد.
 • در اولین مرحله سنسور اواپراتور را بررسی کنید.
 • در صورت خرابی سنسور اواپراتور، آن را با نمونه مشابه جایگزین کنید.
 • در صورت سالم بودن سنسور اواپراتور، سیم‌کشی و سپس برد کنترل دستگاه را بررسی کنید.


ارور LO فریزر پارس

علت
پایین بودن بیش از حد دمای فریزر
نحوه رفع
بررسی عوامل تاثیر گذار برودت دستگاه.

 

نکات عیب‌یابی و تعمیر کد خطای LO فریزر پارس:

 • این ارور در صورت کاهش بیش از حد دما بر روی فریزر‌های 3، 4 و 6 دکمه پارس ظاهر می‌شود.
 • اگر دمای داخل فریزر به کمتر از -33 برسد این ارور نمایش داده می‌شود.
 • معمولا بروز این مشکل مربوط به برد کنترل دستگاه می‌باشد که کمپرسور را پس از رسیدن به دمای تنظیم شده خاموش نمی‌کند.


ارور PC فریزر پارس

علت
اتصال کوتاه سنسور فریزر
نحوه رفع
بررسی اتصالات سنسور فریزر.

نکات عیب‌یابی و تعمیر کد خطای PC یخچال پارس:

 • سیم‌کشی و اتصالات مربوط به سنسور فریزر را تا برد کنترل بررسی کنید.
 • سنسور فریزر را تست کنید.
 • برد دستگاه را بررسی و تعمیر کنید.


ارور PO فریزر پارس

علت
معیوب بودن سنسور دمای داخل کابین فریزر
نحوه رفع
بررسی و تست سنسور داخل کابین فریزر.

نکات عیب‌یابی و تعمیر کد خطای PO فریزر پارس:

 • تست سنسور دمای فریزر.
 • جایگزینی سنسور دمای فریزر با نمونه مشابه.
 • تعمیر برد فریزر.