قطعات ماشین لباسشویی

ماشین های لباسشویی امروزه به بخشی غیر قابل حذف از خانه های ما تبدیل شده اند و حتی خرابی و فقدان چند روزه آن ها روال عادی زندگی را بر هم می زند. پس همه ی کاربران این دستگاه باید با نحوه ی کار و قطعات تشکیل دهنده آن آشنا باشند.